Tööfüsioteraapia esmatasandil?!

Mis on esmatasandi tervishoid?

Esmatasandi tervishoiuteenused lahendavad inimese sagedasemaid terviseprobleeme tööl, koolis ja elukohas. Neid teenuseid pakub perearst koos pereõe ja teiste toetavate spetsialistidega (füsioterapeut sealhulgas). Kui palju aga esmatasandil tööteemadega tegeletakse?

Rootsis läbiviidud uuringus leiti, et kui esmatasandil pakkuda lihas-luukonna valuga inimestele töötervisealast nõustamisteenust, vähendab see haiguspäevade arvu ning kulutusi tervishoiuteenustele.

Tööfüsioteraapia esmatasandil: Rootsi näide

Järgmise sammuna leiti, et tööalase nõustamise võiks lisada esmatasandi füsioteraapia teenusele. Rootsis on nimelt füsioterapeut sageli esimene spetsialist, kelle poole lihas-luukonna valuga inimene pöördub ning seda saab ta teha otse, ilma saatekirjata. Sennehed jt viisid läbi uuringu nimega WorkUP, mille raames kutsus füsioterapeut tööandja ja töötaja ühisarutelule (peene nimega convergence dialogue meeting CDM, mida on edukalt proovitud läbipõlenud töötajate tööle naasmisel). 

Enne sekkumist koolitati füsioterapeute CDM mudeli ning töötervishoiu valdkonnas. Sekkumine ise koosnes kolmest etapist.

  1. Esimese sammuna tegi füsioterapeut töötajaga individuaalintervjuu ning küsis luba tööandjaga kontakteerumiseks.
  2. Teise sammuna kohtus (või rääkis telefonitsi) füsioterapeut tööandjaga. Mõlemaga arutas füsioterapeut kaela- või seljavalu seost tööga ning võimalikke kohandusi tööl püsimiseks või tööle naasmiseks.
  3. Kolmanda sammuna toimus tööandja, töötaja ja füsioterapeudi ühisarutelu, kus räägiti läbi ettepanekud ja tegevused töövõime toetamiseks ning tööle naasmiseks. Vajalikud muudatused-kohandused töökeskkonnas ning muudatused töötaja igapäevategevustes pandi kirja. Tegevuste elluviimist järgiti 3, 6 ja 12 kuud pärast ühisarutelu.

Mida annab tööandja, töötaja ja füsioterapeudi ühisarutelu?

See võimaldab eelkõige alustada tööandjaga võimalikult vara dialoogi, et töötaja töövõime ei langeks ning tema tööd ja töökohta kohandataks tema vajadustele vastavaks. Selle uuringu tulemus: tööfüsioteraapia esmatasandil parandas töötajate töövõimet. Ühtlasi on tegemist ennetusega, et töötaja terviseolukord ei läheks nii hulluks, et ta peaks oma töövõimet hindama ning puuet taotlema minema.

WorkUP läbis ka majandusliku hindamisestruktureeritud tõenduspõhine füsioteraapia koos tööandja kaasamisega on kulutõhus alternatiiv nii sotsiaalsest kui tervishoiuvaatest ägeda/ alaägeda kaela-või seljavaluga patsientide ravis