Töökoha terviseaudit on süsteemne ja tõenduspõhine lähenemine töötajate tervisele: me hindame nii töötajate, ettevõtte kui kogukonna tasandil, mis on ettevõttes hästi ja mis vajaks parandamist.

Töötajatele teeme praktilisi koolitusi, individuaalnõustamisi, kroonilise valu gruppi, anname nõu töökoha ergonoomika paikapaneku ning töötamise abivahendi osas.

Tööandjale anname nõu töötajate tervise ja töövõime juhtimise osas, aitame tõenduspõhiste hindamisinstrumentidega füsioloogilisi ohutegureid hinnata ja maandada, nõustame ergonoomilise ja tervisliku töökeskkonna disaini osas.