Puust ja punaseks: maksusoodustusega tervisekulud

Juba teist aastat saab tööandja erisoodustusmaksu tasumata teha töötaja tervise heaks kvartalis 100 euro eest kulutusi. Millised tervise- ja spordikulud sinna alla lähevad?

Sport

Kuna sport on üks paremini tõestatud mooduseid töötajate tervise hoidmiseks, saab tööandja maksuvabalt toetada rahvaspordiüritustest osavõttu ning sportimispaikade kasutamise ja ülalpidamisega seotud kulutusi.

Tervis

Töötaja terviseprobleemi lahendamiseks saab tööandja toetada taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi teenuseid. Miks just need spetsialistid? Kõik need spetsialistid on taastusravimeeskonna liikmed, nende tegevus on tõhus ja tõenduspõhine, mistõttu on just nemad õiged inimesed töötaja terviseprobleeme lahendama.

NB! Kuna palju levib (just raamatupidajate seas) valeinfot, et füsioteraapia teenuse puhul sobib ainult kutsetunnistus, siis selle lükkame siin ümber: Maksu- ja Tolliameti kodulehel on selgelt kirjas, et füsioterapeudi puhul tõendab kvalifikatsiooni füsioterapeudi kutsetunnistus ja/või füsioterapeudi diplom.

Aga massaaž?

EI, massaaž ei lähe siia alla: “kui teenuse osutaja omab muud kutsetunnistust (nt massaažiterapeut, lümfiterapeut, massöör, kiropraktik jne), siis maksusoodustus ei kohaldu.”

Massaaž on passiivne teenus ning tema toime võiks pigem olla seotud töötajate vaimse heaolu ning psühhosotsiaalsete ohutegurite maandamisega. 

Massaažiteraapia on näidanud häid tulemusi vähihaigete valuravis ning südameoperatsiooni järgse valu ja ärevuse vähendamisel. Samas ei ole massaaž näiteks alaseljavalu puhul tõenduspõhine sekkumine.

Kui töötajale massaaž meeldib ning see teda aitab, siis on variant, et tööandja maksab teenuse pealt erisoodustusmaksu või ostab töötaja ise teenust. On ka variant, et töötervishoiuarst kirjutab välja n-ö massaažikuuri, mis on samuti maksuvaba, kuid kindlasti ei saa see olla ainus lahendus töötaja lihas-luukonna probleemi lahendamiseks. 

Kui tahame, et töötaja võtaks ise oma tervise eest vastutuse, peaksime soodustama eelkõige aktiivseid teenuseid.