Öötöö: tervisemõju ja soovitused

Vastavalt Töölepingu seadusele on öötöötaja see, kes töötab ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast.

Milline on öötöö tervisemõju?

Näiteks Rootsis mõjutab vahetustega töö 20% töötajatest. On leitud, et vahetustega töö, mis hõlmab öötööd, on seotud kõrgema südamehaiguse, suhkruhaiguse, rinnavähi ja (töö)õnnetuste tekkeriskiga. 2007. aastal ja uuesti 2019. aastal klassifitseeris vähiuuringutega tegelev International Agency for Research on Cancer öötöö tõenäoliselt vähkitekitavaks ehk kantserogeeniks. Öötöö noortel on seotud sclerosis multiplexi ja reumatoidartriidi tekkega.

Garde jt 2020: Öötöö graafikute tegemise komponendid, lühiajaline füsioloogiline mõju töötajale ning tervise- ja ohutuseriskid

Soovitused öötöötaja tervise kaitsmiseks

Põhjamaade teadlaste rühm tegi julge, kuid vajaliku sammu ning avaldas konkreetsed soovitused öötöö korraldamiseks. Teadlased tuginesid vaatlusuuringutele ning otsustasid soovitused avaldada, hoolimata sellest, et põhjuslikku seost näiteks vähi tekke ja öötöö vahel pole teaduskirjanduses välja toodud. Nende seisukoht on, et soovituse mittetegemine on samuti soovitus (jätkata vanamoodi), mis võib tähendada töötajatele terviseriski.

Soovitused:

  • ≤3 järjestikust öövahetust;
  • vahetuse intervall ≥11 tundi;
  • vahetuse kestus ≤9 tundi;
  • rasedate naiste puhul tuleks piirduda 1 öövahetusega.

Mida saab tööandja ja töötaja lisaks eeltoodud soovituste järgimisele teha?

Unearst Erve Sõõru toob välja, et öötööajaga ja vahetustega tööajaga töötajatel väheneb sageli sügava une osakaal, mistõttu tekib ja kumuleerub väsimus. See võib viia ka unehäireni. Tööandja peab võimaldama töötajal korrapäraselt puhata, pakkuma treeningupause, tagama tervisliku eine ning tööala korraliku valgustatuse.

Töötaja ise peaks dr Sõõru sõnul vältima tööajal süsivesikuterikka toidu (nt saiakesed) ja kofeiini sisaldavate jookide tarvitamist. Üldiselt soovitatakse öötöötajatele ereda valguse vältimist kulgemisel töölt koju (nt kanda tumedaid prille), sest see teeb erksaks. Eredat valgust soovitatakse pigem öövalve esimeses pooles, sellel on väiksem mõju inimese sisemisele ehk tsirkadiaanrütmile. Magama tuleks minna kohe pärast kojujõudmist. 

Päise foto: Priscilla Du Preez, unsplash.com