Mis on juhuslik kehaline aktiivsus?

Treeningprogrammiga alustamine ja selle juures püsimine on paras väljakutse. Eriti neile, kes ei liigu, on kimpus rasvumisega ning seetõttu on neil ka kõrge risk haigestuda kroonilistesse elustiilihaigustesse.

Kuidas võiks juhuslik kehaline aktiivsus aidata?

Juhuslik kehaline aktiivsus (incidental physical activity) on iga tegevus, mis on osa igapäevasest elust. Seda ei tehta eesmärgiga meelt lahutada ega tervist parandada ning see ei nõua lisaaega. Näiteks kõndimine või rattasõit ühest kohast teise, treppidest kõndimine, raskete poekottide tassimine ja koristamine.

Juhusliku kehalise aktiivsuse aeg võib varieeruda mõnest minutist (mõni korrusevahe treppidel 3–4 korda päevas) kuni mitmetunnise jalutuskäigu, põhjaliku koristamise või asjaajamiseni. Eriti oluline, et juhusliku kehalise aktiivsuse hulka satuks ka intensiivsemat tegevust, mille tervisekasu on ajaühiku kohta suurem (st teed lühemalt ja intensiivsemalt, aga saad sama tervisekasu kui pikemalt ja rahulikult tehes). Näiteks kõnnid tööle ja teele satub mõni mägi või trepid, millest üles ronida, või jooksed bussi peale. 

Mis on asja iva?

Enamikele inimestele, sh neile, kes trenni ei tee, on juhuslik kehaline aktiivsus vastuvõetav ning saavutatav. Ehk mõtle läbi enda tüüpiline päev, leia loomulikud liikumisvõimalused ning kujunda nendest endale harjumus. Leia võimalusi päeva jooksul hingeldada :) Inspiratsiooniks on infograafikul näha kahe istuva eluviisiga inimese liikumismustri hüpoteetilised näited. 

Allikas: Statamakis jt 2019

Liikumist soodustav keskkond

Kipume keskenduma enamasti individuaalsetele teguritele, mis kehalist aktiivsust mõjutavad (vähene teadlikkus, aja puudumine, tervisega seotud takistused, negatiivsed kogemused, vähene motivatsioon jne), kuid vähem räägime keskkonnateguritest (sh töökeskkonnas!).

Uuringud näitavad, et paranenud keskkond suurendab liikumisharrastust keskmiselt 35%–160% (seda rohkem, mida suuremal maa-alal seda tehakse), üksikisikule suunatud sekkumistega nii suurt mõju ei saavuta. Ühtlasi on juhuslik kehaline aktiivsus tõenäolisem, kui keskkond soodustab liikumist. 

Allikas: Tervise Arengu Instituut 2016

Kuidas saame töökeskkonda liikumist soodustavaks kujundada?