Kas tegevuspõhine kontor paneb töötaja liikuma?

Tegevuspõhise kontori (flex office) puhul on ühendatud suletud ja avatud kontor ning töötajal on võimalus valida töö iseloomu ja tegevusega sobiv ruum või ala. 

Tegevuspõhised kontorid seostuvad paljudele unelmate töökohana, kuid ka seal pole kõik vaid roosiline. Peamiste probleemidena tuuakse välja müra ja vähene privaatsus. Ühtlasi ei pruugi enamik töötajatest paindlikke võimalusi ära kasutada, st nad istuvad ikkagi suurema osa ajast ühe koha peal. Põhjalikumalt saab tegevuspõhiste kontorite plusside ja miinuste kohta lugeda siit.

Tegevuspõhine kontor võiks oma olemuselt soodustada liikumisvõimalusi tööl. Wahlström jt (2019) uurisid Active Office Design projekti raames, kas liikumist edendav programm pärast ümberkolimist tegevuspõhisesse või tavakontorisse suurendab töötajate liikumisaktiivsust. Kõigil töötajatel oli nii enne kui pärast ümberkolimist seisulaua kasutamise võimalus.

Programmi jooksul soodustati peamiselt järgmisi tegevusi: istumise asemel seismist või kõndimist, piisavalt sagedasi pause pikaajalisele istumisele, aktiivset (st kondimootoriga) tööletulekut ja kojuminekut, treppide kasutamist ning kõnnikoosolekuid (kõndimise tervisekasu kohta loe põhjalikumalt siit). Kõik töötajad osalesid 45-minutilisel liikumise ja tervise seoseid tutvustaval loengul, vahetutele juhtidele korraldati eraldi seminar ning läbi viidi ka 3 teavituskampaaniat (teemad: pauside tegemine, igapäevase kehalise aktiivsuse tähtsus ning töökoha treppide / kõnnilintide kasutamine). Teavituse osana toetati ka töötajate enesepeegeldusvõimet ning liikumisega seotud eesmärkide seadmist.

Tulemused?

Tegevuspõhise kontori töötajad suurendasid kõndimisaega, sammude arvu ning mõõdukat ja intensiivset kehalist aktiivsust tööpäeva jooksul. Seega võiks tegevuspõhistes kontorites toimetavatele ettevõtetele soojalt soovitada multikomponendilist liikumist edendavat programmi. 

Kas tegevuspõhine kontor paneb siis töötaja rohkem liikuma? 

Jah, tegevuspõhine kontor paneb töötaja rohkem liikuma, aga siis, kui liikumisvõimalusi mitmekülgselt toetada. Ärge siis piirduge üksnes 45-minutilise loenguga tervisenädalal ning lugege läbi ka soovitused tervisenädala õnnestumiseks.

Foto: ct.nexity.fr