For employers

Tööandjale anname nõu töötajate tervise ja töövõime juhtimise osas, aitame tõenduspõhiste hindamisinstrumentidega füsioloogilisi ohutegureid hinnata ja maandada, nõustame ergonoomilise ja tervisliku töökeskkonna disaini osas. 

Tööfüsioteraapia mõju

Tööandjad jõuavad meie juurde erinevate muredega:

  • "Töötajatele on kõik võimalused loodud, miks nad oma tervise eest ei hoolitse?"
  • "Tervisekontrolli otsused on murettekitavad."
  • "Nii vähesed töötajad kasutavad sporditoetust."
  • "Ei tea, kuidas riskianalüüsis füsioloogilisi ohutegureid kirjeldada ja ohte maandada."
  • "Vaja on korraldada töötajatele tervisepäev, kuid paljud teemad on juba kaetud ja tahaks midagi uut."
  • "Töötajad on kroonilise alaseljavalu tõttu sageli haiguslehel."
  • "Tahaks luua töötajatele tervislikke töötingimusi, aga ei tea, milliseid toole, laudu, vahendeid võiks vaja olla."
  • "Seintel on plakatid harjutustega, aga mitte ükski töötaja neid ei tee."

Me aitame sul hoida töötajaid tervete ja tegusatena ning pakume pikaajalist koostöösuhet, mis tugineb usaldusel, paindlikkusel ja rätseplahendustel. Vahendame sinu jaoks tõenduspõhiseid teadmisi teadusest praktikasse!

Aitame sul ennetada töötajate terviseprobleeme ning teeme seda süsteemselt ja tõenduspõhiselt. Näiteks aitame hinnata riskianalüüsis füsioloogilisi ohutegureid (mille alusel saadetakse töötajaid tervisekontrolli) ning sellest lähtuvalt panna paika riski maandamise meetmed nii organisatsiooni kui töötajate tasandil. Ühtlasi aitame sul läbi mõelda, kuidas juhendada töötajaid kontoritöö ergonoomika, raskuste käsitsi teisaldamise vmt osas. 

Sind peaks töötervise juhtimine huvitama, sest see puudutab otseselt sinu rahakotti. Iga töötaja tervisele kulutatud 1€ toob tagasi 1,4€ – 4,6€, lisaks väheneb tööjõu voolavus ning suureneb tööga rahulolu. Töötaja, kes teeb nädalas >75 minutit intensiivset trenni, on aastas 4 päeva rohkem tööl. Tööle naasmise programmid tasuvad ennast eriti hästi ära, näiteks töökoha kohandamine ja järk-järguline tööle naasmine kroonilise alaseljavaluga töötajatele toob iga kulutatud 1€ kohta ühiskonnale tagasi 25,5€. 

Kui tahad samuti läheneda töötervisele süsteemselt ja innovaatiliselt ning pikas perspektiivis muuta oma ettevõtte tervisekultuuri, võta meiega ühendust ning küsi hinnapakkumist.