For employees

Töötajatele teeme praktilisi koolitusi, individuaalnõustamisi, kroonilise valu gruppi, anname nõu töökoha ergonoomika paikapaneku ning töötamise abivahendi osas.

Töötamine mõjub hästi meie tervisele ja heaolule, kuid see peab olema ohutu ja sobituma töötajaga. Igasuguste terviseprobleemide ennetamiseks peavad töötajad ja tööandjad olema teadlikud ning oskama ägeda probleemi ära lahendada, et see ei läheks krooniliseks. Kroonilise valuga töötamine on sage probleem just nimelt seetõttu, et ägeda valuga ei võeta piisavalt aega puhkamiseks ja enda ravimiseks, mistõttu võib terviseprobleem muutuda püsivaks.

Meie lähtume põhimõttest, et liikumine on ravim, mistõttu kirjutame töötajatele välja liikumisretsepti nii ennetuseks kui raviks. Liikumisretsept on individualiseeritud kirjalik liikumissoovitus koos jätkukohtumisega. Töötaja individuaalnõustamise käigus anname lisaks liikumisretseptile tõenduspõhiseid soovitusi sobivate harjutuste ja ergonoomiliste töövõtete osas. Paneme paika töökoha ergonoomika, hindame ka (töötamise) abivahendi vajadust ning töökoha töötajale sobivaks kujundamise võimalusi. Vahendame tõenduspõhiseid teadmisi teadusest praktikasse, seetõttu on töötajatele suunatud tegevused leidnud tõestust ka teaduskirjanduses.

Teeme töötajatele praktilisi koolitusi, mille käigus õpetame neile selgeks olulisemad töövõtted ja harjutused. Enne koolitust teeme töökeskkonda eelvisiidi ja hindame töötajate vajadusi. Sellega tahame vältida olukorda, kus koolitusel räägitu ei ole töötajate jaoks oluline. Ühtlasi võib hindamise käigus selguda, et võib-olla oleks vajadus hoopis muude tegevuste, aga mitte koolituse järgi. Pärast koolitust hindame koolitusel seatud eesmärkide täitmist ja teadmiste rakendamist pärisellu. Väga häid tulemusi annab n-ö võtmetöötajate (näiteks töökeskkonnavolinike) koolitamine, sest nemad annavad teadmised-oskused ka kolleegidele edasi. Me ei koolita koolitamise pärast, vaid tahame näha tegevuse mõju töötaja tervisele

Kui tahad samuti pakkuda töötajatele tõenduspõhiseid sekkumisi ja koolitustegevust, millel on mõju, võta meiega ühendust ning küsi hinnapakkumist.